Ga naar de hoofdinhoud

Algemeen

Lekker Fit! algemeen

Wil jij meer weten over de aanpak van Lekker Fit! of bijvoorbeeld meer lezen over de onderzoeken die zijn gedaan voor Lekker Fit!? Op deze pagina kun je alle algemene informatie over Lekker Fit! terugvinden.

Algemeen

In Nederland had van de kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud 14,7% in 2020 overgewicht. In Rotterdam is het percentage kinderen dat te zwaar is, zelfs nog hoger. In sommige wijken heeft een kwart van de kinderen overgewicht. Gemeente Rotterdam wil daar iets aan doen. Vanaf 2005 is de Lekker Fit!-aanpak gestart. De Lekker Fit!-aanpak bestaat uit verschillende onderdelen die elkaar aanvullen: voedingbewegen en ontspanning. Met Lekker Fit! leren kinderen wat gezond gedrag is en waarom het belangrijk is om gezonde keuzes te maken. Zo willen we van die gezonde leefstijl een gewoonte maken. Kinderen hebben hier hun leven lang plezier van. Want een ongezonde leefstijl heeft op latere leeftijd allerlei negatieve gevolgen, zoals meer kans op diabetes, hart- en vaatziekten en gewrichtsklachten.

Klik hier voor meer informatie en het aanbod Lekker Fit! (voeding, beweging, ontspanning).

Lekker Fit!-aanpak

De Lekker Fit-aanpak wordt uitgevoerd op basisscholen en kinderdagverblijven maar is ook terug te vinden in de wijk. Hiervoor werken we samen met verschillende partners in de wijk, zoals Huizen van de Wijk en speeltuin- en sportverenigingen.

Lekker Fit! in de wijk
We willen ervoor zorgen dat kinderen en hun ouders gezonde keuzes kunnen maken. Dat de gezonde keuze, de makkelijke keuze is. Zoals gezond eten en drinken en elke dag bewegen en naar buiten gaan. Maar ook weten wanneer je rust moet nemen en je daardoor goed voelen. De gemeente wil graag samenwerken met ouders, zorgprofessionals, leraren op school of bij de sportvereniging, vrijwilligers en ondernemers om dit doel te bereiken!

Lekker Fit! op school

Met ingang van schooljaar 2023 – 2024 organiseren wij de Lekker Fit!-aanpak via een nieuwe subsidieregeling (Subsidieregeling Rotterdam Lekker Fit! primair onderwijs 2023-2024 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)). Daarmee zijn de huidige Lekker Fit!-scholen in staat om Lekker Fit! te blijven en kunnen meer basisscholen (SBO en BO) in Rotterdam gebruikmaken van een deel van het ondersteuningsaanbod op het gebied van gezonde leefstijl. Een mooie ontwikkeling voor het primair onderwijs in Rotterdam.

Lekker Fit! in de kinderopvang
Om een gezond en fit kind en uiteindelijk een gezonde en fitte volwassene te zijn, is het van belang om van jongs af aan gezonde gewoonten op te bouwen. Gewoonten om altijd op terug te kunnen vallen. Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor een gezond opvoed- en opgroeiklimaat voor hun kind. Maar driekwart van de kinderen in Rotterdam brengt een groot deel van hun tijd door op de kinderopvang. Daarom kan Lekker Fit! op de kinderopvang een grote bijdrage leveren aan een Lekker Fitte basis voor kinderen.

Ketenaanpak overgewicht

Lekker Fit! motiveert leerlingen om voldoende te bewegen en gezond te eten. Soms hebben leerlingen echter extra hulp nodig om fit te worden. Door het monitoren, signaleren en doorverwijzen op het gebied van gezond gewicht zorgen we ervoor dat de kinderen die dat nodig hebben passende begeleiding krijgen. Met de kennis vanuit het landelijk model ketenaanpak overgewicht werken wij op de onze LF! scholen met Fit!Teams. LF! zorgt dat elke school een diëtist heeft voor de BMI metingen, de begeleiding van leerlingen en voorlichting op school. De werkwijze en extra informatie om dit goed te organiseren is onderstaande documenten terug te vinden en wij eindigen met verwijzing naar de website van het JOGG waarin veel achtergrond informatie van “Kind naar Gezonder Gewicht” is terug te vinden.

Ben je op zoek naar meer informatie en bruikbare middelen over deze aanpak? Ga dan naar deze pagina. 

Netwerksamenwerking gezonde leefstijl

Vanuit Lekker Fit! zetten we in op de gezonde leefstijl bij kinderen. Lekker Fit! scholen spelen hierbij een belangrijke rol, maar zij niet alleen! In de Rotterdamse pilot van de landelijke aanpak “Kind naar Gezonder Gewicht” zorgen Fit!Teams op scholen voor toeleiding van kinderen met overgewicht naar passende begeleiding door professionals.

Ook in het kader van de wijkaanpak kijken we naar de rol die het netwerk in de wijk kan spelen bij het bevorderen van de gezonde leefstijl. De samenwerking tussen verschillende professionals met ieder hun eigen expertise is in beide gevallen essentieel.

Klik hier voor de netwerkkaarten per gebied

Onderbouwing, monitoring en onderzoek

Thema instituten
Lekker Fit! gebruikt zo veel mogelijk informatie uit onderzoek en wetenschap, effectief bewezen interventies en informatie van landelijke thema-instituten.
Meer informatie? Ga dan naar de Lekker Fit! pagina - onderbouwing, monitoring en onderzoek