Ga naar de hoofdinhoud

Algemeen

Lekker Fit! algemeen

Hier vind je alle informatie en middelen bij elkaar over voeding, beweging en ontspanning én over Lekker Fit! in het algemeen.

 

Wil jij meer weten over de aanpak van Lekker Fit! Of bijvoorbeeld meer lezen over de onderzoeken die zijn gedaan voor Lekker Fit!? Lekker Fit! gebruikt zo veel mogelijk informatie uit onderzoek en wetenschap, effectief bewezen interventies en informatie van landelijke thema-instituten.
Daarnaast heeft Lekker Fit! een rol bij het ontwikkelen, testen en uitvoeren van nieuwe interventies die ook landelijk ingezet kunnen worden, zoals de Ketenaanpak.

Ook kun je hieronder middelen vinden die helpen bij het maken en communiceren van je Lekker Fit! beleid op school, KDV of in de wijk.

Algemeen

Met Lekker Fit! leren kinderen wat gezond gedrag is en waarom het belangrijk is om gezonde keuzes te maken. Zo willen we van die gezonde leefstijl een gewoonte maken. Kinderen hebben hier hun leven lang plezier van. Want een ongezonde leefstijl heeft (als ze ouder zijn) allerlei negatieve gevolgen, zoals meer kans op diabetes, hart- en vaatziekten en gewrichtsklachten.

Er is een Lekker Fit-aanpak voor basisscholen, kinderdagverblijven en een Lekker Fit!-wijkaanpak. Daarvoor werken we samen met allerlei partners in de wijk, zoals Huizen van de Wijk en speeltuin- en sportverenigingen.

Alle informatie en aanbod Lekker Fit! (voeding, beweging, ontspanning)

Programmaplan en aanpak

Meer informatie over het programmaplan en de aanpak van Lekker Fit! kunt u vinden op: www.rotterdam.nl/lekkerfit

Ketenaanpak overgewicht

Lekker Fit! motiveert leerlingen om voldoende te bewegen en gezond te eten. Soms hebben leerlingen echter extra hulp nodig om fit te worden. Door het monitoren, signaleren en doorverwijzen op het gebied van gezond gewicht zorgen we ervoor dat de kinderen die dat nodig hebben passende begeleiding krijgen. Met de kennis vanuit het landelijk model ketenaanpak overgewicht werken wij op de onze LF! scholen met Fit!Teams. LF! zorgt dat elke school een diëtist heeft voor de BMI metingen, de begeleiding van leerlingen en voorlichting op school. De werkwijze en extra informatie om dit goed te organiseren is onderstaande documenten terug te vinden en wij eindigen met verwijzing naar de website van het JOGG waarin veel achtergrond informatie van “Kind naar Gezonder Gewicht” is terug te vinden.

Ben je op zoek naar meer informatie en bruikbare middelen over deze aanpak? Ga dan naar deze pagina. 

Netwerksamenwerking gezonde leefstijl

Vanuit Lekker Fit! zetten we in op de gezonde leefstijl bij kinderen. Lekker Fit! scholen spelen hierbij een belangrijke rol, maar zij niet alleen! In de Rotterdamse pilot van de landelijke aanpak “Kind naar Gezonder Gewicht” zorgen Fit!Teams op scholen voor toeleiding van kinderen met overgewicht naar passende begeleiding door professionals.

Ook in het kader van de wijkaanpak kijken we naar de rol die het netwerk in de wijk kan spelen bij het bevorderen van de gezonde leefstijl. De samenwerking tussen verschillende professionals met ieder hun eigen expertise is in beide gevallen essentieel.

Klik hier voor de netwerkkaarten per gebied

Onderbouwing, monitoring en onderzoek

Thema instituten
Lekker Fit! gebruikt zo veel mogelijk informatie uit onderzoek en wetenschap, effectief bewezen interventies en informatie van landelijke thema-instituten.
Meer informatie? Ga dan naar de Lekker Fit! pagina - onderbouwing, monitoring en onderzoek

Ondersteunende middelen

Op dit moment wordt er nog gewerkt aan het optimaliseren van de website. Deze pagina wordt binnenkort van meer informatie voorzien.

Excuses voor het ongemak!