Ga naar de hoofdinhoud

Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheid

Guideline 1.1 – Text Alternatives
1.1.1 Non-text Content Level A
Bij de implementatie hebben we geen gebruik gemaakt van
achtergrondafbeeldingen, maar worden afbeeldingen als img ingeladen. Hierdoor
kunnen alternatieve teksten (alt) via het CMS worden ingesteld. Let op: Als een
afbeelding zuiver decoratief is, moet deze alternatieve tekst leeg gelaten worden (wat
net iets anders is dan weggelaten).

Guideline 1.2 – Time-based Media
Punten onder deze sectie zijn vooralsnog niet van toepassing omdat er geen gebruik
wordt gemaakt van audio- of videofragmenten. Als er audio of video aan de website
wordt toegevoegd via het CMS, is het de verantwoordelijkheid van de uploader om
een alternatief aan te bieden voor mensen die geen audio of video af kunnen spelen.

Guideline 1.3 – Adaptable
1.3.1 Info and Relationships Level A
De opmaak maakt gebruik van semantische structurele elementen (header, nav,
etc.), verrijkt door ARIA (bijvoorbeeld role=search).

1.3.2 Meaningful Sequence Level A
De opmaak gebruikt een logische volgorde voor koppen en tabindex, die
overeenkomt met de visuele representatie. Het is de verantwoordelijkheid van de
uploader om een dergelijke logische volgorde te hanteren in PDF’s die worden
toegevoegd aan de website.

1.3.3 Sensory Characteristics Level A
Thema’s worden gekenmerkt door een gekleurd blokje, maar de naam van het thema
staat ook altijd uitgeschreven. Verder is alle informatie die voor de bezoeker
belangrijk is sowieso uitgeschreven (in het geval van afbeeldingen met een
zogenaamde alt-tekst die door de beheerder is in te vullen).

1.3.4 Orientation Level AA (Added in 2.1)
De website is adaptief en responsief. De grootte, resolutie en oriëntatie van het
scherm vormen geen beperking voor de beschikbaarheid van informatie.

1.3.5 Identify Input Purpose Level AA (Added in 2.1)

Guideline 1.4 – Distinguishable
1.4.1 Use of Color Level A
Interactieve elementen zoals knoppen en hyperlinks zijn altijd voorzien
van een tekstuele beschrijving en/of iconografie en worden nooit alleen aangeduid
met kleur.

1.4.2 Audio Control Level A
Audio is vooralsnog niet van toepassing.

1.4.3 Contrast (Minimum) Level AA
Het contrast tussen achtergrondkleuren en tekstkleuren is altijd minimaal 4.5 en 1.
Er wordt op de website momenteel geen mogelijkheid geboden voor verhoogd
contrast, maar dat zou in dit geval niet nodig moeten zijn.

1.4.4 Resize text Level AA
Alle groottes (van tekst, maar ook andere) zijn uitgedrukt in relatieve eenheden
(en, rem en %). Gebruikersinstellingen in de user agent (zoals een webbrowser) met
betrekking tot corpsgrootte en in- en uitzoomen worden hierdoor optimaal
gerespecteerd.

1.4.5 Images of Text Level AA
In de programmatuur van de website zijn alle teksten toegankelijk als tekst. Er
worden geen teksten weergegeven als afbeeldingen. Het is aan de
contentbeheerders om dit voort te zetten in de content.

1.4.10 Reflow Level AA
Met alleen verticaal scroll zou alle informatie beschikbaar moeten zijn. Horizontaal
scrollen zou niet voor moeten komen.

1.4.11 Non-text Contrast Level AA
Grafische en interface-elementen zijn voorzien van voldoende contrast.

1.4.12 Text Spacing Level AA
Het verhogen van de interlinie, alinea-afstand en letter- en woordspatiëring door de
gebruiker heeft geen negatieve invloed op de beschikbaarheid van informatie of
functionaliteit.

1.4.13 Content on Hover or Focus Level AA
Niet van toepassing.

2.1.1 Keyboard Level A
Bij navigeren via toetsenbord is er geen speciale timing vereist.

2.1.2 No Keyboard Trap Level A
Elementen waar met het toetsenbord naartoe kan worden genavigeerd kan ook met
het toetsenbord van weg worden genavigeerd.

2.1.4 Character Key Shortcuts Level A
Niet van toepassing.

2.2.1 Timing Adjustable Level A
Niet van toepassing.

2.2.2 Pause, Stop, Hide Level A
Niet van toepassing.

2.3.1 Three Flashes or Below Threshold Level A
Niet van toepassing.

2.4.1 Bypass Blocks Level A
Vaste onderdelen, zoals de hoofdnavigatie en het contactblok, kunnen worden
overgeslagen.

2.4.2 Page Titled Level A
Pagina’s hebben een relevante en betekenisvolle titel. Het is aan de
contentbeheerders om dat te onderhouden.

2.4.3 Focus Order Level A
De documentstructuur heeft een logische volgorde die consistent is met de visuele
weergave alsmede de tabnavigatie.

2.4.4 Link Purpose (In Context) Level A
Hyperlinks hebben een betekenisvolle beschrijving. Het is aan de contentbeheerders
om dat te onderhouden.

2.4.5 Multiple Ways Level AA
Onderliggend pagina’s en documenten zijn op meerdere manieren te benaderen,
zoals via het navigatiemenu en via zoeken dan wel filteren.

2.4.6 Headings and Labels Level AA
Koppen en labels beschrijven wat er komt.

2.4.7 Focus Visible Level AA
Actieve focus hebben een visuele indicator (outline).

2.5.1 Pointer Gestures Level A
Niet van toepassing.

2.5.2 Pointer Cancellation Level A
Niet van toepassing.

2.5.3 Label in Name Level A
Tekstlabels komen overeen met visuele labels.

2.5.4 Motion Actuation Level A
Niet van toepassing.

3.1.1 Language of Page Level A
De taal van pagina’s kan softwarematig worden bepaald (en is altijd nl voor
Nederlands).

3.1.2 Language of Parts Level AA
Niet van toepassing.

3.2.1 On Focus Level A
Niet van toepassing.

3.2.2 On Input Level A
De content kan worden veranderd door gebruikersinvoer (bijvoorbeeld bij het filteren
van het aanbod), maar niet de context.

3.2.3 Consistent Navigation Level AA
De navigatie is consitent tussen verschillende pagina’s.

3.2.4 Consistent Identification Level AA
Componenten worden consistent geïdentificeerd.

3.3.1 Error Identification Level A
Niet van toepassing.

3.3.2 Labels or Instructions Level A
Voor het zoeken en filteren wordt geen label gebruikt, maar een placeholder.
Dit kan beter.

3.3.3 Error Suggestion Level AA
Niet van toepassing.

3.3.4 Error Prevention (Legal, Financial, Data) Level AA
Niet van toepassing.

4.1.1 Parsing Level A
Opmaak is valide.

4.1.2 Name, Role, Value Level A
Namen, rollen en waarden van interface-elementen kunnen
softwarematig worden bepaald.

4.1.3 Status Messages Level AA
Niet van toepassing.