Ga naar de hoofdinhoud

Over Lekker Fit!

In Nederland had van de kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud 14,7% in 2020 overgewicht. In Rotterdam is het percentage kinderen dat te zwaar is, zelfs nog hoger. In sommige wijken heeft een kwart van de kinderen overgewicht. Gemeente Rotterdam wil daar iets aan doen. Vanaf 2005 is de Lekker Fit!-aanpak gestart. De Lekker Fit!-aanpak bestaat uit verschillende onderdelen die elkaar aanvullen: voeding, bewegen en ontspanning. Met Lekker Fit! leren kinderen wat gezond gedrag is en waarom het belangrijk is om gezonde keuzes te maken. Zo willen we van die gezonde leefstijl een gewoonte maken. Kinderen hebben hier hun leven lang plezier van. Want een ongezonde leefstijl heeft op latere leeftijd allerlei negatieve gevolgen, zoals meer kans op diabetes, hart- en vaatziekten en gewrichtsklachten.

De Lekker Fit-aanpak wordt uitgevoerd op basisscholen en kinderdagverblijven maar is ook terug te vinden in de wijk. Hiervoor werken we samen met verschillende partners in de wijk, zoals Huizen van de Wijk en speeltuin- en sportverenigingen.

Help je mee om Rotterdamse kinderen Lekker Fit! te maken?

Lekker Fit! nodigt alle Rotterdammers uit mee te helpen om kinderen veel gezonde keuzes te geven. Iedereen kan helpen. Zo kunnen sportverenigingen hun kantines gezonder maken, kunnen basisscholen het aanbod van Schoolsport 010 gebruiken en kunt u met uw eigen kind of met andere kinderen en jongeren praten over een gezonde leefstijl. Ouders, zorgprofessionals, leraren op school of bij de sportvereniging, vrijwilligers en ondernemers, helpen jullie mee?

Lekker Fit! in de wijk

We willen ervoor zorgen dat kinderen en hun ouders gezonde keuzes kunnen maken. Dat de gezonde keuze, de makkelijke keuze is. Zoals gezond eten en drinken en elke dag bewegen en naar buiten gaan. Maar ook weten wanneer je rust moet nemen en je daardoor goed voelen. De gemeente wil graag samenwerken met ouders, zorgprofessionals, leraren op school of bij de sportvereniging, vrijwilligers en ondernemers om dit doel te bereiken!

Lekker Fit! op school

Met ingang van schooljaar 2023 – 2024 organiseren wij de Lekker Fit!-aanpak via een nieuwe subsidieregeling (Subsidieregeling Rotterdam Lekker Fit! primair onderwijs 2023-2024 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)). Daarmee zijn de huidige Lekker Fit!-scholen in staat om Lekker Fit! te blijven en kunnen meer basisscholen (SBO en BO) in Rotterdam gebruikmaken van een deel van het ondersteuningsaanbod op het gebied van gezonde leefstijl. Een mooie ontwikkeling voor het primair onderwijs in Rotterdam.

Lekker Fit! in de kinderopvang

Om een gezond en fit kind en uiteindelijk een gezonde en fitte volwassene te zijn, is het van belang om van jongs af aan gezonde gewoonten op te bouwen. Gewoonten om altijd op terug te kunnen vallen. Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor een gezond opvoed- en opgroeiklimaat voor hun kind. Maar driekwart van de kinderen in Rotterdam brengt een groot deel van hun tijd door op de kinderopvang. Daarom kan Lekker Fit! op de kinderopvang een grote bijdrage leveren aan een Lekker Fitte basis voor kinderen.