Ga naar de hoofdinhoud

Praatplaten Lekker Fit!

Downloads

    Thema’s

  • Beweging
  • Lekker Fit! Algemeen
  • Voeding

Doelgroepen

  • Basisonderwijs (4-6 jaar)
  • Professionals in de wijk
  • Ouders

Middelen

  • Download

De praatplaten van Lekker Fit! zijn bedoeld voor ouders met kinderen in de onderbouw van de basisschool: groep nul, één en twee. De praatplaat nodigt ouders uit de schooldag met hun kind te bespreken. De leerkracht of medewerker ouderbetrokkenheid kan de praatplaat ook gebruiken om de gang van zaken op een Lekker Fit! school toe te lichten. Door de praatplaat te bespreken met ouders komen de belangrijkste onderdelen van een Lekker Fit! school aan bod. Ouders kunnen op hun beurt thuis met de kinderen praten over de activiteiten op school. Jonge kinderen vinden het vaak moeilijk over hun dag te praten. Door samen naar de praatplaat te kijken kunnen ze herkennen wat ze in de les hebben gedaan en hierover vertellen.

Navigeer voorbij contactblok.