Ga naar de hoofdinhoud

Uitnodiging gesprek schooldiëtist voor ouders

Downloads

    Thema’s

  • Beweging
  • Lekker Fit! Algemeen
  • Voeding

Doelgroepen

  • Basisonderwijs (4-6 jaar)
  • Basisonderwijs (6-12 jaar)
  • Professionals in de wijk
  • Ouders

Middelen

  • Download

Een uitnodiging  dat gebruikt kan worden  om ouders uit te nodigen voor een gesprek met de schooldiëtist of leefstijlcoach in het kader van de ketenaanpak en de begeleiding van kinderen vanuit de Fit!Teams.

Navigeer voorbij contactblok.