Ga naar de hoofdinhoud

Dynamische Schooldag

Overal ter wereld blijken mensen steeds minder te voldoen aan de norm voor gezond bewegen. De beweegnorm voor kinderen is 60 minuten per dag matig intensief aan een stuk bewegen (bijvoorbeeld traplopen). Kinderen die meer bewegen, presteren beter op school. Onderzoek wijst uit dat kortdurende lichamelijke inspanning een positief effect heeft op cognitieve vaardigheden (Verburgh e.a., 2014). Wat betekent dit voor hoe een schooldag eruit moet zien? Hoeveel zou daar idealiter in bewogen moeten worden? Volgens Scherder is een en ander niet alleen onduidelijk uit onderzoek, maar moet je ook kijken wat haalbaar is in de praktijk. Het cognitieve systeem heeft zeker, 20 tot 25 minuten nodig om actief te worden en tot verbeteringen te komen in cognitieve functies, zoals verhoogde aandacht. Enkele keren per dag 5 minuten bewegen is zeker goed als het alternatief niet bewegen is, maar je kunt op basis van zulke korte perioden niet verwachten dat dit al leidt tot verbeteringen in cognitieve functies, zoals aandacht en geheugen bij kinderen. Groepsleerkrachten geven echter aan dat leerlingen plezier beleven aan deze “beweegtussendoortjes”. De sfeer in de klas en de leerintentie worden hiermee positief beïnvloed.

Om te kunnen voldoen aan de beweegnorm is het belangrijk dat scholen zich realiseren dat onderwijs ook op andere manieren gegeven kan worden. Op dit moment werken de meeste scholen met verschillende lesmethoden waarbij leerlingen voornamelijk stil in de klas zitten. Dit moet en kan anders! Verschillende uitgevers werken aan actieve werkvormen binnen de lesmethoden. Hierdoor kunnen kinderen bewegend leren, een win-win situatie waarbij het cognitieve systeem beter geactiveerd wordt. Binnen Lekker Fit! zijn wij van mening dat dit de toekomst is. Afgelopen schooljaar is er een pilot gestart met mooie resultaten. Op basis daarvan willen wij scholen een nieuw aanbod doen en dit verder vormgeven. Een aantal scholen is al gestart met het implementeren van de dynamische schooldag en graag willen wij jullie enthousiast maken om dit bespreekbaar te maken op jullie scholen.

Meer informatie over bewegend leren, pauzesport, beweegtussendoortjes en gymlessen/naschools aanbod, kunnen jullie hieronder vinden. Betrek gymleraren, de directie en groepsleerkrachten hierbij en ga het gesprek aan wat de mogelijkheden zijn op jullie school!

Kijk wat er al te vinden is op internet en waar jullie school behoefte aan heeft! Heeft jullie school interesse om hier verder mee aan de slag te gaan? mail ons: l.verdonk@rotterdam.nl of sp.mourits@rotterdam.nl