Ga naar de hoofdinhoud

Gymlessen en naschools aanbod

    Thema’s

  • Beweging
  • Lekker Fit! Algemeen

Doelgroepen

  • Basisonderwijs (4-6 jaar)
  • Basisonderwijs (6-12 jaar)

Gymlessen en naschools aanbod 

Lekker Fit! stimuleert kinderen om regelmatig en voldoende te bewegen. Dit zorgt voor een betere ontwikkeling van de motoriek en coördinatie van kinderen. Kinderen worden fitter en krijgen daardoor ook meer zelfvertrouwen. De richtlijn is: elke dag tenminste 60 minuten matig tot intensief bewegen. Dit betekent bewegen waarbij de hartslag en ademhaling iets verhoogt. Volgens het RIVM beweegt slechts 56 procent van alle kinderen in Nederland voldoende. Lekker Fit! wil zorgen dat kinderen meer gaan bewegen.

Lekker Fit!-scholen hebben onder schooltijd regelmatig beweegmomenten. Daardoor kunnen leerlingen zich beter motorisch ontwikkelen. Ook ervaren kinderen zo dat sporten en bewegen leuk is. Zodat zij dit ook blijven doen als ze ouder worden. Een Lekker Fit!-school biedt leerlingen voldoende bewegingsles en een sportaanbod voor na schooltijd. Dit helpt om het dagelijkse doel van 60 minuten matig tot intensief bewegen te halen. Ook doet de school mee aan sporttoernooien en -clinics. Lekker Fit! moedigt groepsleerkrachten aan om tijdens hun lessen af te wisselen tussen zittend en bewegend leren. En om de kinderen veel buiten te laten spelen.

De kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 krijgen elke week 3 gymlessen van minimaal 45 minuten. De groepen 1 en 2 krijgen tenminste 90 minuten bewegingsles in het speellokaal, verdeeld over minimaal 2 beweegmomenten per week. Tijdens de Lekker Fit! week die een keer per jaar plaatsvindt proberen gymleraren de “gezonde leefstijl” of thema’s die in die week extra aandacht verdienen terug te laten komen in de gymles.

Gymlessen in de Lekker Fit! week

In de LEKKER FIT! WEEK van 4 t/m 8 april 2022 staat het thema “Actieve Schooldag” centraal. In de gymlessen kunnen de gymleraren ervoor kiezen om het bewegend leren terug te laten komen in deze lessen. In de links (zie kader linkerkant) vind je een aantal voorbeelden hiervan! Ook proberen we in deze week weer extra leerlingen enthousiast te maken voor de Schoolsportverenging: 

SSV

Bij een Schoolsportvereniging komen de sportverenigingen naar de wijk om leerlingen direct na schooltijd training te geven op of nabij school. De kinderen krijgen les van clubtrainers, kunnen na een aantal proeftrainingen lid worden van de sportvereniging en spelen uiteindelijk mee in de reguliere competitie. De trainingslocatie blijft in de wijk totdat de kinderen er klaar voor zijn om door te gaan naar de hoofdlocatie van de vereniging. Vooral in wijken met weinig sportverenigingen of andere sportvoorzieningen is deze aanpak succesvol.

Samenwerken

Schoolsportvereniging is de naam van het project van Rotterdam Sportsupport c.q. het samenwerkingsverband tussen de (Lekker Fit!)-scholen, sportverenigingen en Rotterdam Sportsupport. Dankzij de Schoolsportvereniging waren in 2019 ruim 2700 kinderen aangesloten bij een sportvereniging. De Schoolsportverenigingen worden aangestuurd door lokale coördinatoren die veelal ook de (Lekker Fit!)-gymdocent zijn op één van de scholen in de wijk. In totaal werken we met 74 scholen samen. Een coördinator is het vertrouwde gezicht van de wijk, het lokale aanspreekpunt en motivator voor de kinderen en hun ouders, de sportaanbieders en de school zelf.

Voor wie is het?

De Schoolsportvereniging is voor de hele wijk. Of je nu wel of niet op een aangesloten school zit, ieder kind mag meedoen. Via de Schoolsportvereniging bieden we bijna 30 verschillende sporten aan. Hiervoor werken we samen met meer dan 60 verenigingen en andere aanbieders. Per locatie worden gemiddeld vijf verschillende sporten aangeboden. De doelgroep is basisschoolgroepen 2 tot en met 6. Kinderen uit de groepen 7 en 8 (of al eerder) stromen door naar de hoofdlocatie van de vereniging waar ze volledig opgaan in de vereniging en meedoen aan de competitie en toernooien.

Investeren in de toekomst

Naast het aanboren van een bron met (potentiële) nieuwe leden, is deelname aan een schoolsportvereniging een investering in de toekomst van een vereniging en levert de sportaanbieder een bijdrage aan een saamhorige en leefbare wijk. De samenwerking tussen de school en de sportaanbieder zorgt ervoor dat er ook gestuurd kan worden op gedrag en sociale ontwikkeling. Bekijk op deze kaart de Rotterdamse wijken waar een Schoolsportvereniging actief is:

Naschools aanbod LF-school

Door het naschoolse aanbod en de schoolsportvereniging krijgen alle kinderen de mogelijkheid minimaal 1 keer per week, na schooltijd of in de verlengde leertijd (VLT), extra te sporten en/of
bewegen in hun vertrouwde omgeving op en bij school.

Wat is het doel?
1. Leerlingen stimuleren structureel te sporten en/of bewegen naschooltijd.
2. Leerlingen stimuleren om lid te worden van sportverenigingen.
3. Leerlingen stimuleren om deel te nemen aan schoolsporttoernooien.

Hoe werkt het?
De gymleraar is verantwoordelijk voor het naschoolse aanbod en/of de coördinatie van de schoolsportvereniging (SSV). Naast de lessen bewegingsonderwijs, motiveert de gymleraar kinderen zoveel mogelijk om meer te bewegen. Het Sportbedrijf Rotterdam organiseert het clinicaanbod Schoolsport010 en diverse schoolsporttoernooien. De schoolsportconsulent in jouw deelgebied is hiervoor contactpersoon. Iedere school heeft een inlogcode voor het inschrijfsysteem. Alle Lekker Fit!-scholen doen mee aan het clinicaanbod en de toernooien. Dit geeft de kinderen een extra stimulans in hun sportieve ontwikkeling. Voor meer informatie over het clinicaanbod en de toernooien www.sportbedrijfrotterdam.nl/schoolsport. Het naschoolse aanbod draait om kwalitatief hoogwaardig bewegen en sluit aan bij de behoeftes van de kinderen. Het is ook . Het is ook mogelijk naschools aanbod te organiseren gericht op specifieke doelgroepen zoals kinderen met overgewicht of een motorische achterstand. Alle kinderen combineren plezier en leren. De gymleraar motiveert en ondersteunt kinderen die nog geen sport doen. De gymleraar is ook intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Test: Beweegt mijn kind genoeg? 

Doe hier de test!

 

Navigeer voorbij contactblok.