Ga naar de hoofdinhoud

Rapportage evaluatie Lekker Fit!

Downloads

    Thema’s

  • Lekker Fit! Algemeen

Doelgroepen

  • Professionals in de wijk

Middelen

  • Download
  • Informatie

Rapportage evaluatie Lekker Fit! 2005-2017. Het programma Lekker Fit! bestaat in 2017 ruim 10 jaar, tijd om de balans op te maken en een overzicht te geven met de opbrengsten van het programma.

De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord in deze rapportage:
1. Wat is het bereik van het programma Lekker Fit! Rotterdam?
2. Welk aandeel van de Rotterdamse kinderen voldoet aan kenmerken voor een actieve
leefstijl?
3. Welk aandeel van de Rotterdamse kinderen voldoet aan kenmerken van een gezond
voedingspatroon?
4. In welke mate zijn de Lekker Fit! pijlers op de Lekker Fit! scholen geïmplementeerd? En hangt
een daling in overgewichtpercentage in de groepen 3-8 van de Lekker Fit! scholen samen
met de kwaliteit van de implementatie van de Lekker Fit! pijlers?
5. Hoe verhoudt de prevalentie van overgewicht onder Rotterdamse kinderen zich tot de
landelijke prevalentie in overgewicht onder kinderen en de prevalenties van de andere G4
steden?
6. Welke landelijke initiatieven / ontwikkelingen hebben er parallel aan Rotterdam Lekker Fit!
gelopen die mogelijk van invloed zijn geweest op de Rotterdamse overgewichtprevalentie
onder kinderen?

Navigeer voorbij contactblok.