Ga naar de hoofdinhoud

Positieve omgeving

  Thema’s

 • Ontspanning

Doelgroepen

 • Jonge kind (0 tot 4 jaar)
 • Basisonderwijs (4-6 jaar)
 • Basisonderwijs (6-12 jaar)
 • Tieners (12-18 jaar)
 • Professionals in de wijk
 • Ouders

Middelen

 • Informatie

Een positieve omgeving is belangrijk voor kinderen. Het helpt bij het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. Een positieve omgeving helpt jou als ouder, welzijnswerker of leerkracht. In een positieve omgeving heb je duidelijke regels met elkaar afgesproken en is er meer helderheid en minder strijd. En heb je meer tijd en ruimte voor positieve aandacht en leuke dingen.  En het helpt je kind, om zich te ontwikkelen, uitdagingen aan te gaan en gezonde keuzes te maken.

Steunen:

 • Elk kind heeft recht op steun in de vorm van tijd, liefde, aandacht en betrokkenheid.
 • Bijvoorbeeld een kind dat jou in vertrouwen durft te nemen in plaats van aandacht te vragen via lastig gedrag.

Stimuleren:

 • De ruimte om zich te ontwikkelen, uitdagingen aan te gaan en moeilijkheden te overwinnen.
 • Bijvoorbeeld door het geven van een complimentje een kind motiveren om nieuwe dingen te leren.

Sturen:

 • Structuur en houvast in de vorm van regels, grenzen en verwachtingen.
 • Bijvoorbeeld altijd groeten als je de klas binnen komt.

Downloads volgen later.

Navigeer voorbij contactblok.