Ga naar de hoofdinhoud

Toestemmingsverklaring Fit!Test

    Thema’s

  • Lekker Fit! Algemeen

Doelgroepen

  • Basisonderwijs (4-6 jaar)
  • Basisonderwijs (6-12 jaar)

Middelen

  • Informatie
  • Tools

Er is een standaardbrief voor Lekker Fit! basisscholen om toestemming te vragen aan de ouders voor de metingen voor de Fit!Test die voldoet aan de regelgeving in het kader van de AVG. Je kunt de brief aanvragen via lekkerfit@rotterdam.nl.

Navigeer voorbij contactblok.