Ga naar de hoofdinhoud

Auteur: Bas Mourits

Over Val OK!

Elke dag belanden 500 kinderen met letsel op de eerste hulp (SEH). Van de ernstige letsels bij 0 – 11-jarigen, is de oorzaak in 82% van de gevallen een val. Dit komt o.a. door slechte motorische vaardigheden bij kinderen; een groeiend maatschappelijk probleem. Vallen zelf is niet erg, dat hoort bij opgroeien. Maar er ernstig letsel bij oplopen is vaak onnodig én te voorkomen. Hoe? Door kinderen te leren hoe ze een val moeten opvangen.

Als professional wil jij een bijdrage leveren aan de (motorische) ontwikkeling van kinderen. VeiligheidNL heeft samen met valexperts Yos Lotens en Arno Zahradnik de methodiek ‘Val OK! | Veilig vallen kun je leren’ ontwikkeld. Deze gratis methodiek bestaat uit eenvoudige en speelse oefeningen en instructiefilmpjes die je kunt gebruiken in een reguliere (gym)les of kunt inzetten als leuke activiteit. Geen doorlopende leerlijn waar je je aan moet committeren, maar een laagdrempelige én leuke manier om kinderen valvaardigheden aan te leren. Klik op onderstaande Factsheet om meer te lezen hierover!

Factsheet Val OK

Foto’s LF-Event

Netwerkschema’s

Waarom een netwerkschema gezonde leefstijl?

Vanuit het Lekker Fit! programma zorgen Fit!Teams op de Lekker Fit!-scholen voor toeleiding van kinderen met overgewicht naar passende begeleiding door professionals. Deze professionals werken bij verschillende organisaties in de wijk. Zo spelen verschillende partijen een rol in de begeleiding van kinderen met overgewicht en in het bevorderen van gezonde leefstijl bij kinderen. De samenwerking tussen verschillende professionals met ieder hun eigen expertise is dus van groot belang. Daarvoor is het in eerste instantie van belang dat de partijen in een gebied elkaar kennen en kunnen vinden. Om dit te vergemakkelijken, zijn netwerkschema’s gemaakt.

 Wat staat erin het netwerkschema?

Naast het aanbod van de gemeente Rotterdam is er in de gebieden veel aanbod op het gebied van sport, welzijn, zorg, opvoeding en financiën. Om dat aanbod inzichtelijk te maken, zijn er netwerkschema’s opgesteld per gebied. In elk netwerkschema is een netwerkkaart te vinden waarin de verschillende partijen overzichtelijk zijn weergegeven. De kleuren geven aan in welk van de 6 domeinen (sport, zorg, school, opvoeding, welzijn én financiën) de betreffende partij voornamelijk actief is. In de opvolgende pagina’s vind je per domein de partijen die actief zijn op het gebied van gezonde leefstijl die mogelijk een rol kunnen spelen voor de begeleiding van een kind of gezin naar een gezonde(re) leefstijl. Voor elke partij is daarbij een korte toelichting gegeven met een link waar je op kunt klikken om meer informatie te krijgen.

Waar vind ik het netwerkschema?

Download het netwerkschema van jouw gebied op je telefoon hier: 

Aanvullingen?

Werken jullie samen met professionals die nu niet in het netwerkschema van jouw gebied zijn opgenomen of klopt er informatie niet? Laat het ons voor 1 juli weten! Wij actualiseren het schema na 1 juli, zodat er vanaf 1 september een actueel netwerkoverzicht gezonde leefstijl is, waar iedereen in het gebied gebruik kan maken. Stuur een mailtje naar lekkerfit@rotterdam.nl onder vermelding van het netwerkschema met bijbehorende naam van het betreffende gebied.

Dynamische schooldag

Aanbod NPO Dynamische schooldag

Graag brengen we het volgende onder jullie aandacht:

Er is vanuit de afdeling sport een aanbod voor alle Rotterdamse scholen om kinderen tijdens de schooldag meer te laten bewegen en daarnaast motorische ontwikkeling aandacht te geven. Er zijn diverse “Dynamische schooldag” projecten om meer bewegen of breed motorische ontwikkeling te stimuleren:

  1. Ondersteuning in schooljaar ’22 – ’23 door een gespecialiseerd team in een traject Actieve schooldag. Hierin is aandacht voor het team, de kinderen en hun ouders. Er wordt gewerkt aan visievorming, onderbouwing en praktische uitvoering.
  2. Producten voor bewegend leren of energizers.

Als je de actieve schooldag zelf al vormgegeven hebt op school, is er de mogelijkheid om producten uit te proberen:

  1. Beweegmatten inclusief werkwijze.
  2. Ondersteuning in ontwikkeling van rekenlessen op maat.
  3. Digitale methodes om energizers in te zetten.
  4. Aanpassing binnen-of buitenruimte met beweeggraphics.

Je mag als school gebruik maken van ons aanbod of zelf iets aanbrengen.

  1. Aanpassing plein voor buitengym.

Bij een te kort aan zaalruimte in de buurt, kan buiten gymmen een mooie oplossing zijn. Dit vraagt commitment van gymleraren, directie, kinderen en ouders. Wij komen graag in gesprek als je hier interesse in hebt.

 

Heb je interesse in of vragen over bovenstaand aanbod? En wil je een afspraak maken over de mogelijkheden? Kijk ook eens hier.

 

Neem dan contact op met:

Liesbeth Verdonk

l.Verdonk@Rotterdam.nl

06-51716443