Ga naar de hoofdinhoud

Actieve schooldag

Overal ter wereld blijken mensen steeds minder te voldoen aan de norm voor gezond bewegen. De beweegnorm voor volwassenen is 30 minuten per dag matig intensief aan een stuk bewegen (bijvoorbeeld traplopen). Voor de jeugd is dit zelfs een uur per dag! Kinderen die meer bewegen, presteren beter op school. Onderzoek wijst uit dat kortdurende lichamelijke inspanning al een positief effect heeft op cognitieve vaardigheden (Verburgh e.a., 2014). Wat betekent dit voor hoe een schooldag eruit moet zien? Hoeveel zou daar idealiter in bewogen moeten worden? Volgens Scherder is een en ander niet alleen onduidelijk uit onderzoek, maar moet je ook kijken wat haalbaar is in de praktijk. Het cognitieve systeem heeft zeker, 20 tot 25 minuten nodig om actief te worden en tot verbeteringen te komen in cognitieve functies, zoals verhoogde aandacht. Enkele keren per dag 5 minuten bewegen is zeker goed als het alternatief niet bewegen is, maar je kunt op basis van zulke korte perioden niet verwachten dat dit al leidt tot verbeteringen in cognitieve functies, zoals aandacht en geheugen bij kinderen.

Actieve werkvormen 

Om te kunnen voldoen aan de beweegnorm is het belangrijk dat scholen zich gaan realiseren dat onderwijs ook op andere manieren vorm gegeven kan worden. Op dit moment werken de meeste scholen met verschillende leermethoden waarbij leerlingen voornamelijk stil in de klas zitten. Dit moet en kan anders! Samen met verschillende uitgevers wordt er op dit moment gewerkt aan actieve werkvormen binnen de leermethodes. Hierdoor kunnen kinderen bewegend leren, een win-win situatie waarbij het cognitieve systeem beter geactiveerd wordt. Binnen Lekker Fit! zijn wij van mening dat dit de toekomst is. Een aantal scholen zijn al gestart met het implementeren van de actieve schooldag en graag willen wij jullie enthousiast maken om dit bespreekbaar te maken op jullie scholen. Ga aan de slag met een werkgroep en kijk wat er al te vinden is op internet en waar jullie school behoefte aan heeft!

Succes!