Ga naar de hoofdinhoud

thema: Lekker Fit! Algemeen

Werkboek Lekker Fit! voor studenten

Het werkboek Lekker Fit! voor studenten is onderdeel van de opleiding tot pedagogisch medewerker op het Albeda College. In het werkboek staan achtergrondinformatie, tips en leuke activiteiten die op de groep bij de stageplek kunnen worden gedaan met kinderen van 0-4 jaar.

Presentatie Lekker Fit!

Wil je een presentatie geven en zou je hierbij de huisstijl van Lekker Fit! willen gebruiken, neem dan contact met ons op via lekkerfit@rotterdam.nl.

Raamwerk fotojaarplan kleuters

Dit document is een leidraad voor het opstellen van een fotojaarplan kleuters bewegingsonderwijs voor de gymleraren & groepsleerkrachten. Het fotojaarplan geeft duidelijk foto’s en opdrachten weer. Hierdoor geef je het bewegen bij de kleuters meer diepgang en worden de kinderen motorisch uitgedaagd.

 

 

 

Lekker Fit! Handleiding Primair Onderwijs 2023-2024

De Lekker Fit! handleiding Primair Onderwijs 2023-2024 geeft een beschrijving van de verschillende Lekker Fit!-activiteiten en de uitvoering daarvan.

In de subsidieregeling Lekker Fit! primair onderwijs 2023-2024 wordt verwezen naar deze handleiding. De verschillende hoofdstukken zijn ondergebracht in de onderdelen A tot en met E, welke overeenkomen met activiteiten a tot en met e van de subsidieregeling.

Handleiding Lekker Fit! op de kinderopvang

Wil jij aan de slag met Lekker Fit! op jouw kinderdagverblijf?

Deze handleiding is een beschrijving van de werkwijze van Lekker Fit! voor 0-4 jaar voor de hele dagopvang en peuteropvang. Hij geeft praktische informatie, tips, tools en verwijzingen, die helpen bij het uitvoeren van Lekker Fit! op de kinderopvang. De handleiding is bedoeld voor locatiemanagers en pedagogisch medewerkers, die willen werken aan een gezonde leefstijl op hun locatie.

Je vindt het bestand onder ‘Downloads’.

Ouder-kindspelletjes rondom groente eten

Waarom een groente activiteit?

Groente eten hoort bij een gezond voedingspatroon van peuters. Groenten zitten vol met vitaminen en vezels die belangrijk zijn voor een goede groei en een gezonde energiehuishouding.
Peuters hebben, afhankelijk van de leeftijd, gemiddeld 50 tot 100 gram groente per dag nodig. Maar ruim 79% van de peuters haalt deze aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet.
Als je een peuter voor het eerst een groente geeft, vindt hij of zij de groente vaak niet lekker. Het kost tijd om peuters aan nieuw eten te laten wennen. Sommige peuters zijn zelfs bang voor nieuw eten. Veel ouders vinden het dan ook lastig om hun peuter groente te leren eten en om ervoor te zorgen dat hun peuter voldoende groente binnen krijgt. Met de groente activiteit wil Lekker Fit! ouders hierbij helpen.

Wat is de Groente Activiteit?

De Groente Activiteit bestaat uit verschillende spelletjes rondom groente eten. Ouders doen deze spelletjes samen met hun peuter. Er zijn 10 verschillende spelletjes. De spelletjes kunnen thuis gedaan worden, maar ook op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of in huizen van de wijk als ouder-kindactiviteiten.

Downloads

In het menu van de downloads vind je naast de spelleidraad aanvullende middelen om de groente activiteit uit te kunnen voeren. Om de activiteit daadwerkelijk uit te kunnen voeren is dan alleen nog wat verse groente nodig, een boodschappenlijstje hiervan is te vinden in de spelleidraad.

Netwerkkaarten gezonde leefstijl per gebied

Als gemeente Rotterdam willen we de verschillende partners in het gebied graag ondersteunen om aandacht te besteden aan gezonde leefstijl. Maar ook buiten de gemeente is er veel aanbod op het gebied van sport, welzijn, zorg, opvoeding en financiën en dit verschilt soms per gebied. Om dit aanbod inzichtelijk te maken, zijn er netwerkschema’s per gebied opgesteld. Deze vind je terug onder de downloads op deze pagina.

In de netwerkschema’s vind je:

1. de netwerkkaart van het betreffende gebied waarin alle partijen zijn weergegeven,
2. een overzicht van de verschillende domeinen (sport, welzijn, zorg, opvoeding en financiën),
3. domeinpagina’s met daarop een korte omschrijving van de betreffende partijen, hun aanbod en een link naar meer informatie en contactgegevens

Heb je aanvullingen op dit schema? Of klopt er informatie niet? Stuur dan een mailtje naar lekkerfit@rotterdam.nl onder vermelding van ‘netwerkschema + de naam van het betreffende gebied’. Wij actualiseren het schema jaarlijks,  zodat een actueel netwerkoverzicht gezonde leefstijl is, waar iedereen in de wijk gebruik van kan maken. Jouw input is dan ook heel welkom!

Gymlessen en naschools aanbod

Gymlessen en naschools aanbod 

Lekker Fit! stimuleert kinderen om regelmatig en voldoende te bewegen. Dit zorgt voor een betere ontwikkeling van de motoriek en coördinatie van kinderen. Kinderen worden fitter en krijgen daardoor ook meer zelfvertrouwen. De richtlijn is: elke dag tenminste 60 minuten matig tot intensief bewegen. Dit betekent bewegen waarbij de hartslag en ademhaling iets verhoogt. Volgens het RIVM beweegt slechts 56 procent van alle kinderen in Nederland voldoende. Lekker Fit! wil zorgen dat kinderen meer gaan bewegen.

Lekker Fit!-scholen hebben onder schooltijd regelmatig beweegmomenten. Daardoor kunnen leerlingen zich beter motorisch ontwikkelen. Ook ervaren kinderen zo dat sporten en bewegen leuk is. Zodat zij dit ook blijven doen als ze ouder worden. Een Lekker Fit!-school biedt leerlingen voldoende bewegingsles en een sportaanbod voor na schooltijd. Dit helpt om het dagelijkse doel van 60 minuten matig tot intensief bewegen te halen. Ook doet de school mee aan sporttoernooien en -clinics. Lekker Fit! moedigt groepsleerkrachten aan om tijdens hun lessen af te wisselen tussen zittend en bewegend leren. En om de kinderen veel buiten te laten spelen.

De kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 krijgen elke week 3 gymlessen van minimaal 45 minuten. De groepen 1 en 2 krijgen tenminste 90 minuten bewegingsles in het speellokaal, verdeeld over minimaal 2 beweegmomenten per week. Tijdens de Lekker Fit! week die een keer per jaar plaatsvindt proberen gymleraren de “gezonde leefstijl” of thema’s die in die week extra aandacht verdienen terug te laten komen in de gymles.

Gymlessen in de Lekker Fit! week

In de LEKKER FIT! WEEK van 4 t/m 8 april 2022 staat het thema “Actieve Schooldag” centraal. In de gymlessen kunnen de gymleraren ervoor kiezen om het bewegend leren terug te laten komen in deze lessen. In de links (zie kader linkerkant) vind je een aantal voorbeelden hiervan! Ook proberen we in deze week weer extra leerlingen enthousiast te maken voor de Schoolsportverenging: 

SSV

Bij een Schoolsportvereniging komen de sportverenigingen naar de wijk om leerlingen direct na schooltijd training te geven op of nabij school. De kinderen krijgen les van clubtrainers, kunnen na een aantal proeftrainingen lid worden van de sportvereniging en spelen uiteindelijk mee in de reguliere competitie. De trainingslocatie blijft in de wijk totdat de kinderen er klaar voor zijn om door te gaan naar de hoofdlocatie van de vereniging. Vooral in wijken met weinig sportverenigingen of andere sportvoorzieningen is deze aanpak succesvol.

Samenwerken

Schoolsportvereniging is de naam van het project van Rotterdam Sportsupport c.q. het samenwerkingsverband tussen de (Lekker Fit!)-scholen, sportverenigingen en Rotterdam Sportsupport. Dankzij de Schoolsportvereniging waren in 2019 ruim 2700 kinderen aangesloten bij een sportvereniging. De Schoolsportverenigingen worden aangestuurd door lokale coördinatoren die veelal ook de (Lekker Fit!)-gymdocent zijn op één van de scholen in de wijk. In totaal werken we met 74 scholen samen. Een coördinator is het vertrouwde gezicht van de wijk, het lokale aanspreekpunt en motivator voor de kinderen en hun ouders, de sportaanbieders en de school zelf.

Voor wie is het?

De Schoolsportvereniging is voor de hele wijk. Of je nu wel of niet op een aangesloten school zit, ieder kind mag meedoen. Via de Schoolsportvereniging bieden we bijna 30 verschillende sporten aan. Hiervoor werken we samen met meer dan 60 verenigingen en andere aanbieders. Per locatie worden gemiddeld vijf verschillende sporten aangeboden. De doelgroep is basisschoolgroepen 2 tot en met 6. Kinderen uit de groepen 7 en 8 (of al eerder) stromen door naar de hoofdlocatie van de vereniging waar ze volledig opgaan in de vereniging en meedoen aan de competitie en toernooien.

Investeren in de toekomst

Naast het aanboren van een bron met (potentiële) nieuwe leden, is deelname aan een schoolsportvereniging een investering in de toekomst van een vereniging en levert de sportaanbieder een bijdrage aan een saamhorige en leefbare wijk. De samenwerking tussen de school en de sportaanbieder zorgt ervoor dat er ook gestuurd kan worden op gedrag en sociale ontwikkeling. Bekijk op deze kaart de Rotterdamse wijken waar een Schoolsportvereniging actief is:

Naschools aanbod LF-school

Door het naschoolse aanbod en de schoolsportvereniging krijgen alle kinderen de mogelijkheid minimaal 1 keer per week, na schooltijd of in de verlengde leertijd (VLT), extra te sporten en/of
bewegen in hun vertrouwde omgeving op en bij school.

Wat is het doel?
1. Leerlingen stimuleren structureel te sporten en/of bewegen naschooltijd.
2. Leerlingen stimuleren om lid te worden van sportverenigingen.
3. Leerlingen stimuleren om deel te nemen aan schoolsporttoernooien.

Hoe werkt het?
De gymleraar is verantwoordelijk voor het naschoolse aanbod en/of de coördinatie van de schoolsportvereniging (SSV). Naast de lessen bewegingsonderwijs, motiveert de gymleraar kinderen zoveel mogelijk om meer te bewegen. Het Sportbedrijf Rotterdam organiseert het clinicaanbod Schoolsport010 en diverse schoolsporttoernooien. De schoolsportconsulent in jouw deelgebied is hiervoor contactpersoon. Iedere school heeft een inlogcode voor het inschrijfsysteem. Alle Lekker Fit!-scholen doen mee aan het clinicaanbod en de toernooien. Dit geeft de kinderen een extra stimulans in hun sportieve ontwikkeling. Voor meer informatie over het clinicaanbod en de toernooien www.sportbedrijfrotterdam.nl/schoolsport. Het naschoolse aanbod draait om kwalitatief hoogwaardig bewegen en sluit aan bij de behoeftes van de kinderen. Het is ook . Het is ook mogelijk naschools aanbod te organiseren gericht op specifieke doelgroepen zoals kinderen met overgewicht of een motorische achterstand. Alle kinderen combineren plezier en leren. De gymleraar motiveert en ondersteunt kinderen die nog geen sport doen. De gymleraar is ook intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Test: Beweegt mijn kind genoeg? 

Doe hier de test!

 

Wetenschappelijke informatie, onderzoeken en thema-instituten

Lekker Fit! gebruikt zo veel mogelijk informatie uit onderzoek en wetenschap, effectief bewezen interventies en informatie van landelijke thema-instituten. Je kunt natuurlijk ook op de websites van deze thema-instituten kijken als je op zoek bent naar (wetenschappelijke) informatie, tips of interventies. Op deze pagina vind je links naar relevante instituten.

Meer informatie? Kijk bij de externe links.

 

Signalering en doorgeleiding van kinderen met overgewicht

Lekker Fit! motiveert leerlingen om voldoende te bewegen en gezond te eten. Soms hebben leerlingen echter extra hulp nodig om fit te worden. Door het monitoren, signaleren en doorverwijzen op het gebied van gezond gewicht zorgen we ervoor dat de kinderen die dat nodig hebben passende begeleiding krijgen. Met de kennis vanuit het landelijk model ketenaanpak overgewicht werken wij op de onze LF! scholen met Fit!Teams. LF! zorgt dat elke school een diëtist heeft voor de BMI metingen, de begeleiding van leerlingen en voorlichting op school. De werkwijze en extra informatie om dit goed te organiseren is onderstaande documenten terug te vinden en wij eindigen met verwijzing naar de website van het JOGG waarin veel achtergrond informatie van “Kind naar Gezonder Gewicht” is terug te vinden.

Toelichting downloads & links

Handleiding Fit!Teams
Instructie voor de basisscholen over het organiseren van een Fit!Team voor het proces rondom signaleren en begeleiden van leerlingen met overgewicht.

Brede anamnese overgewicht toelichting
Vragenlijst en een toelichting voor de centrale zorgverleners/ diëtisten om de begeleiding van leerlingen met overgewicht in beeld te krijgen.

Praatplaat: Zo blijven wij Lekker Fit!, jij toch ook?
Een overzicht om in gesprek te gaan met ouder en kind over bewegen, eten/drinken en slapen met op de achterkant de richtlijnen die er zijn op deze onderwerpen. Kan ook gebruikt worden om ouders te motiveren voor begeleiding.

Landelijk model ketenaanpak
De Rotterdamse aanpak is gebaseerd op het landelijk model van het JOGG, in deze folder zijn de uitgangspunten beschreven.

Filmpje landelijk model ketenaanpak
Dit filmpje laat zien waarom je bij de begeleiding bij kinderen met overgewicht verder moeten kijken dan alleen  voeding en beweging.

Praten over gewicht met kinderen en ouders
Een folder voor zorg-, school-en wijkprofessionals. Met achtergrond, theorie en tips voor de praktijk.

Leidraad voor psychosociale leefstijlverkenning
Een handleiding voor professionals, als centrale zorgverleners en diëtisten om op een positieve en gestructureerde manier te praten met ouders en leerlingen over psychosociale en leefstijlfactoren.

Film Fit!Team: Samen voor Fitte kinderen
Een film over de werkwijze met het Fit!Team. Hiermee kan jij groepsleerkrachten, directie, intern, begeleider, diëtist, schoolmaatschappelijk werker, jeugdverpleegkundige van het CJG en andere betrokkenen bij de zorg voor leerlingen met overgewicht of obesitas in vijf minuten informeren en enthousiasmeren over de nieuwe werkwijze vanuit Lekker Fit!

Film Fit!Team: Praten met ouders
De komende maanden zullen veel gymleraren en andere professionals op school/uit het Fit!Team met ouders van leerlingen met overgewicht/obesitas in gesprek gaan. Het doel is om de ouder te motiveren en te bespreken wat/welke professional op of rond de school wat kan betekenen voor het gezin bij het verbeteren van de gezonde leefstijl. In deze film willen wij de professional op school een handvat bieden, hoe je met oprechte belangstelling/ betrokkenheid bij/met het kind/gezin het gesprek met ouders kan aangaan.