Ga naar de hoofdinhoud

Signalering en doorgeleiding van kinderen met overgewicht

Downloads

    Thema’s

  • Lekker Fit! Algemeen

Doelgroepen

  • Basisonderwijs (4-6 jaar)
  • Basisonderwijs (6-12 jaar)

Middelen

  • Download
  • Informatie

Lekker Fit! motiveert leerlingen om voldoende te bewegen en gezond te eten. Soms hebben leerlingen echter extra hulp nodig om fit te worden. Door het monitoren, signaleren en doorverwijzen op het gebied van gezond gewicht zorgen we ervoor dat de kinderen die dat nodig hebben passende begeleiding krijgen. Met de kennis vanuit het landelijk model ketenaanpak overgewicht werken wij op de onze LF! scholen met Fit!Teams. LF! zorgt dat elke school een diëtist heeft voor de BMI metingen, de begeleiding van leerlingen en voorlichting op school. De werkwijze en extra informatie om dit goed te organiseren is onderstaande documenten terug te vinden en wij eindigen met verwijzing naar de website van het JOGG waarin veel achtergrond informatie van “Kind naar Gezonder Gewicht” is terug te vinden.

Toelichting downloads & links

Handleiding Fit!Teams
Instructie voor de basisscholen over het organiseren van een Fit!Team voor het proces rondom signaleren en begeleiden van leerlingen met overgewicht.

Brede anamnese overgewicht toelichting
Vragenlijst en een toelichting voor de centrale zorgverleners/ diëtisten om de begeleiding van leerlingen met overgewicht in beeld te krijgen.

Praatplaat: Zo blijven wij Lekker Fit!, jij toch ook?
Een overzicht om in gesprek te gaan met ouder en kind over bewegen, eten/drinken en slapen met op de achterkant de richtlijnen die er zijn op deze onderwerpen. Kan ook gebruikt worden om ouders te motiveren voor begeleiding.

Landelijk model ketenaanpak
De Rotterdamse aanpak is gebaseerd op het landelijk model van het JOGG, in deze folder zijn de uitgangspunten beschreven.

Filmpje landelijk model ketenaanpak
Dit filmpje laat zien waarom je bij de begeleiding bij kinderen met overgewicht verder moeten kijken dan alleen  voeding en beweging.

Praten over gewicht met kinderen en ouders
Een folder voor zorg-, school-en wijkprofessionals. Met achtergrond, theorie en tips voor de praktijk.

Leidraad voor psychosociale leefstijlverkenning
Een handleiding voor professionals, als centrale zorgverleners en diëtisten om op een positieve en gestructureerde manier te praten met ouders en leerlingen over psychosociale en leefstijlfactoren.

Film Fit!Team: Samen voor Fitte kinderen
Een film over de werkwijze met het Fit!Team. Hiermee kan jij groepsleerkrachten, directie, intern, begeleider, diëtist, schoolmaatschappelijk werker, jeugdverpleegkundige van het CJG en andere betrokkenen bij de zorg voor leerlingen met overgewicht of obesitas in vijf minuten informeren en enthousiasmeren over de nieuwe werkwijze vanuit Lekker Fit!

Film Fit!Team: Praten met ouders
De komende maanden zullen veel gymleraren en andere professionals op school/uit het Fit!Team met ouders van leerlingen met overgewicht/obesitas in gesprek gaan. Het doel is om de ouder te motiveren en te bespreken wat/welke professional op of rond de school wat kan betekenen voor het gezin bij het verbeteren van de gezonde leefstijl. In deze film willen wij de professional op school een handvat bieden, hoe je met oprechte belangstelling/ betrokkenheid bij/met het kind/gezin het gesprek met ouders kan aangaan.

Navigeer voorbij contactblok.