Ga naar de hoofdinhoud

Netwerkschema’s

Waarom een netwerkschema gezonde leefstijl?

Vanuit het Lekker Fit! programma zorgen Fit!Teams op de Lekker Fit!-scholen voor toeleiding van kinderen met overgewicht naar passende begeleiding door professionals. Deze professionals werken bij verschillende organisaties in de wijk. Zo spelen verschillende partijen een rol in de begeleiding van kinderen met overgewicht en in het bevorderen van gezonde leefstijl bij kinderen. De samenwerking tussen verschillende professionals met ieder hun eigen expertise is dus van groot belang. Daarvoor is het in eerste instantie van belang dat de partijen in een gebied elkaar kennen en kunnen vinden. Om dit te vergemakkelijken, zijn netwerkschema’s gemaakt.

 

Wat staat erin het netwerkschema?

Naast het aanbod van de gemeente Rotterdam is er in de gebieden veel aanbod op het gebied van sport, welzijn, zorg, opvoeding en financiën. Om dat aanbod inzichtelijk te maken, zijn er netwerkschema’s opgesteld per gebied. In elk netwerkschema is een netwerkkaart te vinden waarin de verschillende partijen overzichtelijk zijn weergegeven. De kleuren geven aan in welk van de 6 domeinen (sport, zorg, school, opvoeding, welzijn én financiën) de betreffende partij voornamelijk actief is. In de opvolgende pagina’s vind je per domein de partijen die actief zijn op het gebied van gezonde leefstijl die mogelijk een rol kunnen spelen voor de begeleiding van een kind of gezin naar een gezonde(re) leefstijl. Voor elke partij is daarbij een korte toelichting gegeven met een link waar je op kunt klikken om meer informatie te krijgen.

 

Waar vind ik het netwerkschema?

https://www.lekkerfit010.nl/program/netwerksamenwerking-gezonde-leefstijl/

Aanvullingen?

Werken jullie samen met professionals die nu niet in het netwerkschema van jouw gebied zijn opgenomen of klopt er informatie niet? Laat het ons voor 1 juli weten! Wij actualiseren het schema na 1 juli, zodat er vanaf 1 september een actueel netwerkoverzicht gezonde leefstijl is, waar iedereen in het gebied gebruik kan maken. Stuur een mailtje naar lekkerfit@rotterdam.nl onder vermelding van het netwerkschema met bijbehorende naam van het betreffende gebied.